Witamy na stronie firmy budowlanej GOBUD


Firma powstała 03 stycznia1987roku. „GOBUD” posiada 30-letnie doświadczenie w usługach budowlanych w zakresie budowy i remontów obiektów pod klucz realizowanych z zamówień publicznych w większości pod potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez Rejonowe Zarządy Infrastruktury oraz innych inwestorów gospodarki uspołecznionej.

Rejony działania Przedsiębiorstwa GOBUD to głównie woj. lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie oraz wielkopolskie i kujawsko-pomorskie.

 

W wyniku pozytywnej oceny działalności Przedsiębiorstwo „GOBUD” uzyskało rekomendacje:

 • Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej udzielane Wykonawcom realizującym zadania na rzecz organów inwestorskich Infrastruktury Wojskowej oraz
 • Rekomendacje Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie działającej w ramach MON udzielane Wykonawcom realizującym zadania na rzecz WAM za wykonawstwo robót budowlano-montażowych w zakresie Infrastruktury wojskowej oraz budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą.

W okresie 30-letniej działalności Przedsiębiorstwo „GOBUD” zrealizowało blisko 200 zadań, w tym zarówno na potrzeby Wojskowe jak i innych zleceniodawców. Wysoką jakość i profesjonalizm, renomę i markę stanowiące o wymiernym sukcesie firmy „GOBUD” potwierdzają uzyskane referencje, poświadczenia, dyplomy, podziękowania i wyróżnienia.

 

nasze realizacje
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Współpracuj ze specjalistycznymi firmami w pracach budowlano-montażowych jako konsorcjant, podwykonawca, biuro projektowe

Skontaktuj się nami


Oferta usług budowlanych.


Podstawą działalności firmy jest generalne wykonawstwo, konsorcja tworzone z innymi firmami i współpraca ze specjalistycznymi firmami podwykonawczymi przy których udziale realizujemy roboty budowlano-montażowe uzyskane głównie w drodze przetargów z zamówień publicznych ogłaszanych w oparciu o Ustawę Pzp, a w ostatnim okresie także na zamówienia inwestorów prywatnych obiektów z zakresu budownictwa wielorodzinnego i obiektów handlowych realizowanych „pod klucz”.

Przedsiębiorstwo „GOBUD” jest solidną i dobrze znaną w regionie firmą budowlaną.

Przedsiębiorstwo GOBUD w ramach daleko idącej współpracy udostępnia innym firmom budowlanym wypracowane w okresie długoletniej działalności ZASOBY WŁASNE stanowiące dla firm nie posiadających zdolności technicznej zgodnie z Ustawą Pzp, podstawę do udziału w przetargach o roboty budowlane.

 

remonty budynkówRoboty budowlano-montażowe, remonty i modernizacje

Roboty budowlano-montażowe realizujemy w nowoczesnych technologiach i systemach z zastosowaniem najnowszych technologii i materiałów w zakresie:

 • budownictwa ogólnego,
 • mieszkaniowego i użyteczności publicznej
 • w tym także remonty, modernizacje, przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów i inne, realizowane zgodnie z projektem budowlanym.

zabytkiRemonty i modernizacje obiektów zabytkowych

Specjalizujemy się również w remontach i modernizacjach obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków potwierdzeniem czego są uzyskane od inwestorów referencje, poświadczenia i podziękowania za solidnie i terminowo licznie wykonane zadania.NASZA DEWIZA


Dewizą Przedsiębiorstwa „GOBUD” jest całkowite spełnianie założeń projektu budowlanego, wszechstronność i kompleksowość, elastyczność i operatywność w każdych warunkach a głównie zaspokajanie potrzeb i wysokich oczekiwań inwestorów.

Przedsiębiorstwo „GOBUD” posiada doświadczenie i specjalizuje się w realizacji:

 • budynków użyteczności publicznej
 • obiektów infrastruktury wojskowej
 • budynków dla szkolnictwa i służby zdrowia
 • obiektów kulturalno-oświatowych
 • obiektów handlowo-usługowych
 • budynków biurowych
 • budynków wielorodzinnych
 • obiektach zabytkowych