Bobrzany – budynek 24 rodzinnyBobrzany – budynek 24 rodzinny Data postu: Posted on

Przebudowa i Modernizacja Budynku Istniejącego w Stanie Surowym Zamkniętym na Budynek Mieszkalny 24 Rodzinny wraz z Wykonaniem Oczyszczalni Ścieków z Siecią Kanalizacji Sanitarnej do Rzeki Iławki, Infrastruktury Zewnętrznej I Zagospodarowaniem Terenu, Budynek Zlokalizowany W m. Bobrzany, Gmina Małomice.